Nieuws

Pensioenen definitief verhoogd per 1 juli 2023

In een eerder nieuwsbericht lieten wij u weten dat Pensioenfonds DNB zijn deelnemers per 1 juli 2023 een nagenoeg volledige toeslag toekent. De toeslagpercentages waren op dat moment nog onder voorbehoud. Inmiddels is bekend dat de pensioenen definitief kunnen worden verhoogd. De grootste groep deelnemers krijgt 4,3%, gebaseerd op de prijsinflatie (CPI). Een kleinere groep 6,15%, gebaseerd op looninflatie (cao DNB).

Hoeveel krijgt u?

De verhoging van het pensioen is niet voor iedereen hetzelfde. Ons pensioenfonds kent namelijk twee vormen van toeslagverlening:

  • Verhoging op basis van de prijsinflatie
    Voor de meeste werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden is de toeslagverlening gebaseerd op de prijsinflatie. De prijzen stegen het afgelopen jaar (periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023) met 4,4%. Voor deze groep verhogen we de pensioenen met 4,3%.
  • Verhoging op basis van de looninflatie
    Een kleine groep ex-werknemers en pensioengerechtigden krijgt een toeslag op basis van looninflatie (cao DNB). De lonen stijgen conform de cao-systematiek met 6,3% per 1 juli 2023. We verhogen het pensioen voor deze groep met 6,15%.

Verhoging in november uitgekeerd

Omdat we nog bezig zijn met de verhuizing van onze administratie naar AZL, kunnen we de verhoging niet meteen verwerken. Daarom wordt de verhoging in november 2023 voor het eerst uitgekeerd aan gepensioneerden. In die maand ontvangt u ook een nabetaling over de maanden juli 2023 tot en met oktober 2023. Uw pensioenbedrag is dan eenmalig extra hoog.

Voor werknemers en ex-werknemers is de verhoging in november 2023 verwerkt in de opgebouwde pensioenaanspraken.