Nieuws

Bent u met pensioen? U ontvangt uw pensioen rond de 23ste

Met ingang van 2023 ontvangt u uw pensioen van ons pensioenfonds rond de 23ste van elke maand. De afgelopen jaren was dat nog per de 1e van de maand. Dat is veranderd.

Tot en met 2022 verzorgde TKP de administratie van uw pensioen. TKP betaalde u uw pensioen steeds op de 1e van de maand. Vanaf 1 januari 2023 verzorgt AZL de administratie. Een betaling op de 1e van de maand is bij AZL niet mogelijk. We sluiten aan bij wat er bij AZL wel mogelijk is en dat is een betaling op de 23ste van elke maand. Het totaalbedrag per jaar wijzigt niet. Alleen de datum van uitbetaling verandert. Net als voorheen krijgt u 12 betalingen in een kalenderjaar. U ontvangt daardoor nog steeds evenveel. Voor het pensioenfonds levert dit ook geen voordeel op.

Valt de 23ste in een weekend of op een feestdag? Dan kunt u uw pensioen op de werkdag vóór de 23ste verwachten. Een overzicht van de exacte betaaldata vindt u hier