‘Wat wordt er allemaal ingehouden op mijn pensioen?’

De afgelopen jaren was u gewend om elke maand een specificatie te krijgen van uw pensioen. Dat is veranderd. U krijgt alleen in januari een specificatie en ziet uw inhoudingen elke maand op uw bankafschrift.

Op de specificatie van uw pensioen zag u uw bruto pensioen van ons pensioenfonds en alle bedragen die daarop ingehouden werden. Het resultaat was het bedrag dat netto aan u uitbetaald werd. Nu AZL voor ons de administratie doet, krijgt u alleen in januari van elk jaar zo’n specificatie via de post.

Elke maand op uw bankafschrift

In de maanden februari tot en met december kunt u de bedragen die op uw bruto pensioen worden ingehouden op uw bankafschrift zien. Of u die nog per post krijgt of dat u digitaal bankiert, dat maakt daarbij geen verschil.