Verantwoord beleggen

Waarin beleggen we?

De blauw getinte beleggingscategorieën zijn onderdeel van de zogenaamde matchingportefeuille. Het doel van deze portefeuille is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de verplichtingen, waarbij 75% van het renterisico wordt afgedekt.

De groen gekleurde categorie ziet op de returnportefeuille. Deze portefeuille heeft als doel rendement te generen zodat de pensioenen door indexaties waardevast kunnen worden gehouden.