Verantwoordingsorgaan

Sander Geenen

Functie in het dagelijks leven?

‘Ik werk bij de divisie Financiële Stabiliteit van DNB. Op dit moment ben ik gedetacheerd en werk ik in Brussel. Maar dat is goed te combineren met mijn werkzaamheden bij het Verantwoordingsorgaan (VO).’

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

‘Ik ben lid van het VO namens de werkgever.’

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?
‘Ik ben na de zomer van 2020 als VO-lid begonnen. Dat was per 1 oktober. Ik doe het nu dus ongeveer 1 jaar. Ik mag het maximaal 3 keer 3 jaar doen.’

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

‘Ik vind het interessant om mee te denken over pensioen. Ik was eerder actief bij JongDNB, onder andere als bestuurslid. Eén van de aandachtpunten was om meer te doen met de vertegenwoordigingsrol van de vereniging. Bijvoorbeeld in gesprek gaan met jonge collega’s over pensioen. En het lidmaatschap van het VO is een mooie manier om daar verder invulling aan te geven.’

Wat vindt u het interessantst en wat het minst leuk?

‘Het is ten eerste erg fijn dat DNB een eigen pensioenfonds heeft. Dit biedt DNB’ers zoals ik de kans om concreet mee te denken over de toekomst van het fonds. Het VO geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid. Maar ook over de beleidskeuzes voor de toekomst. Met name het zorgvuldig afwegen van alle belangen vind ik interessant. Daar goed op toezien, daar zit in mijn ogen de meerwaarde van het VO.

Er is niet echt iets wat ik niet leuk of interessant vind. Maar ik ben bijvoorbeeld geen jurist. Terwijl ik wél te maken heb met allerlei wet- en regelgeving. Dat vind ik soms pittig, maar ook heel leerzaam.’

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

‘Samen met de andere VO-leden wil ik het bestuur van het pensioenfonds graag helpen bij het maken van goede afwegingen. En ik hoop dat ik jongeren wat enthousiaster kan maken voor pensioen. Dat is best belangrijk, want er staan ons ingrijpende keuzes te wachten met de overgang naar het nieuwe pensioenakkoord. We moeten daarbij ook luisteren naar de stem van jonge deelnemers.’

Wilt u nog iets kwijt?

‘Volgens mij doet Pensioenfonds DNB het gewoon goed. Het bestuur en het VO hebben een goede band en vertrouwen elkaar. En verder zijn er veel beslissingen in je leven die invloed hebben op je pensioen. Denk aan trouwen, scheiden en een jaar ertussenuit. Daarom zet ik mijn generatiegenoten graag wat meer aan het denken over hun pensioen. Samen met JongDNB kijken we hoe we dat het beste kunnen doen.’