Bestuur

Agnes Joseph

Functie in het dagelijks leven?

“Ik ben actuaris bij Achmea. In die functie adviseer ik pensioenfondsen.”

Functie bij het Pensioenfonds DNB, en namens wie?

“Binnen het pensioenfonds ben ik de bestuurder met een actuariële achtergrond. Actuarissen zijn er voor de wiskunde. Zo berekenen we bijvoorbeeld de dekkingsgraad en welke premies er nodig zijn. We adviseren welk beleggingsbeleid je als fonds op hoofdlijnen moet voeren. Ik zit in het bestuur als onafhankelijk lid.”

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

“Ik ben net begonnen. Op 18 maart. Mijn eerste zittingstermijn verloopt over circa 2 jaar. Normaal is dat drie jaar, maar omdat verschillende nieuwe bestuursleden tegelijk zijn begonnen, hebben we afgesproken dat enkelen een kortere eerste termijn hebben. Zo voorkomen we dat er straks een heel bestuur tegelijk af moet treden omdat alle termijnen tegelijk weer aflopen.”

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

“Ik adviseerde natuurlijk al pensioenfondsen vanuit mijn werk bij Achmea. Ik wilde echter graag een bredere blik, en had besloten dat ik graag ook bestuurswerk bij een pensioenfonds wilde doen. Dat ik bij Pensioenfonds DNB terecht ben gekomen is in zekere zin toeval. Hier zochten ze nieuwe bestuursleden. Dus ik heb gesolliciteerd.”

Wat vindt u het interessantst en het minst leuk?

“Het pensioenstelsel is in beweging. Er wordt veel nagedacht over hoe we dat kunnen verbeteren. Er is natuurlijk ook een nieuw pensioenakkoord. Dat is boeiend. De sector is niet saai. We innoveren om steeds beter te worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan innovatie in de pensioencommunicatie. We hebben tegenwoordig veel meer mogelijkheden om deelnemers van goede inzichten te voorzien. Maar ook vinden er veel vernieuwingen plaats in het pensioencontract. Jammer is wel dat er steeds meer risico’s bij de deelnemers komen te liggen.”

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

“Een goede regeling. De bestaande pensioenregeling is natuurlijk goed, maar er komen veranderingen aan door het nieuwe pensioenakkoord. En we moeten als fonds op zoek naar een nieuwe uitvoerder. Ik wil me hard maken dat dit allemaal goed verloopt, én we een goede regeling blijven houden.”

Nog laatste woorden/een boodschap/visie op de toekomst van pensioen in Nederland in het algemeen of pensioenfonds DNB in het bijzonder?

“In het nieuwe bestuur zitten natuurlijk minder DNB’ers. Maar ik hoop dat we het vertrouwen van de deelnemers winnen, mochten we dat nog niet hebben. Ik zou tegen hen willen zeggen: voel geen afstand tot het bestuur. We zijn er voor jullie. Als er iets is, zouden deelnemers me bij wijze van spreken gewoon kunnen bellen.”