Ontevreden over onze dienstverlening?

Ik wil een geschil voorleggen

Vindt u dat u als belanghebbende wordt (of bent) geschaad in uw rechten, door de wijze waarop wij de statuten en reglementen toepassen of uitleggen? Dan kunt u een geschil voorleggen.

Een geschil voorleggen per e-mail of brief

U kunt uw geschil per e-mail of brief voorleggen. Stuur eventueel relevante stukken mee. Vermeld in uw e-mail of brief:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van de beslissing waarover het geschil gaat. Stuur ook
  • een kopie van de beslissing van het bestuursbesluit mee;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van het bestuur;
  • datum en ondertekening.

Onze contactgegevens

Pensioenfonds DNB
onderwerp: geschil
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
E-mailadres: info@dnbpensioenfonds.nl

Wanneer krijg ik antwoord?

U krijgt een bevestiging met daarin de datum waarop u uiterlijk antwoord krijgt. U krijgt deze bevestiging binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw brief over het geschil.

Pensioenfonds DNB moet uw geschil binnen 30 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u daarover bericht.

Niet eens met de beslissing van het bestuur van Pensioenfonds DNB?

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? U kunt beroep aantekenen tegen het besluit op uw bezwaarschrift bij de burgerlijk rechter.