Ontevreden over onze dienstverlening?

Ik heb een klacht

Vindt u dat u onjuist behandeld bent door of namens het pensioenfonds? Dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen per e-mail of brief

U kunt uw klacht per e-mail of per brief indienen. Vermeld in uw e-mail of brief:

  • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  • de reden of redenen van uw klacht;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw klantnummer.

Onze contactgegevens

Pensioenfonds DNB
onderwerp: klacht
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
E-mailadres: info@dnbpensioenfonds.nl

Wanneer krijg ik antwoord?

U krijgt een bevestiging met daarin de datum waarop u uiterlijk antwoord krijgt. U krijgt deze bevestiging binnen 5 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen.

Pensioenfonds DNB moet uw klacht binnen 30 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u daarover bericht.

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Bent u het niet eens met de schriftelijke afhandeling van uw klacht? Dan kunt u per brief een klacht indienen bij het bestuur van Pensioenfonds DNB. Doet u dat binnen 4 weken na de dag dat u de schriftelijke afhandeling van uw klacht heeft ontvangen. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht.

Stuur uw brief naar:

Pensioenfonds DNB
Ter attentie van het bestuur
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Niet eens met de beslissing van het bestuur van Pensioenfonds DNB?

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen:
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: (070) 333 89 65
www.ombudsmanpensioenen.nl