Nieuws

Eén kandidaat voor vacature in het bestuur

Eind vorig jaar kregen pensioengerechtigden een oproep om zich kandidaat te stellen voor de functie van bestuurslid. Eén geschikte kandidaat heeft zich gemeld.

Daardoor zijn er geen verkiezingen nodig. De kandidaat gaat nu het traject van benoeming in. Dat betekent onder andere dat toezichthouder DNB toetst of de kandidaat betrouwbaar en geschikt is. Als de toetsing positief wordt afgerond, kunnen we de kandidaat per 1 juli 2024 benoemen.