Nieuws

‘Waar is mijn pensioenoverzicht?’

Hebt u uw pensioenoverzicht nodig? Bijvoorbeeld omdat u op pad bent voor een nieuwe hypotheek? Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van uw pensioen bij Pensioenfonds DNB kunt u dit jaar in september verwachten.

Ik heb nu een UPO nodig

Hebt u nu dringend een UPO van eerdere jaren nodig van uw pensioen bij ons fonds? Neem dan contact met ons op. We sturen het u toe.

Wilt u het UPO zien om te weten hoe hoog uw pensioen is?

Kijk dan eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u voor het pensioen van ons fonds de stand van zaken per 1 december 2022. Actuelere gegevens zijn er voorlopig niet, vanwege de verhuizing van onze administratie naar AZL.

Pensioenen die u misschien bij een ander pensioenfonds of verzekeraar hebt staan ziet u ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl, net als de AOW. Zo krijgt u een compleet beeld van uw inkomen na pensionering.