Wat staat er in het UPO?

FAQ

Terug naar het overzicht
 • Persoonlijke gegevens

  In het UPO staan bij ‘Uw persoonlijke gegevens’ zaken zoals uw naam en geboortedatum. Hier staat ook vanaf wanneer u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds DNB en uw salarisgegevens. Deze gegevens krijgen we van DNB. Zijn de gegevens niet correct? Geef dit dan door aan uw werkgever, die het vervolgens weer aan ons doorgeeft.

 • De pensioenpremie

  In het UPO staat hoeveel % pensioenpremie u en uw werkgever betalen aan Pensioenfonds DNB. Dit is 28%. Het gaat om de premie over uw totale salaris in 2021. DNB betaalt dus een deel en u betaalt een deel van de pensioenpremie. Op uw loonstrook staat hoeveel u zelf betaalt.

 • Uw partner

  Bent u getrouwd of geregistreerd partners? Dan staan hier de gegevens van uw partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.. Als u overlijdt, krijgt hij of zij het partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. dat in het UPO staat.

  Woont u samen? Dan staan de gegevens van uw partner hier alleen als u aan ons heeft doorgegeven dat u een partner heeft. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe het dan alsnog om het partnerpensioen goed te regelen.

 • Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?

  In het UPO staat bij 'Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?' hoeveel ouderdomspensioen u tot nu toe heeft opgebouwd bij Pensioenfonds DNB. De opbouw is begonnen op het moment waarop u bij DNB ging werken en loopt tot en met 1 januari 2021. Het geeft uw huidige situatie weer.

 • Wat krijgt u als u met pensioen gaat?

  In het UPO staat bij 'Hoeveel pensioen krijgt u als u blijft opbouwen?' hoeveel pensioen u krijgt als u tot uw pensioendatum blijft werken bij DNB. Het is dus een blik in de toekomst.

 • Pensioen voor uw nabestaanden

  In uw UPO ziet u het bedrag dat uw eventuele partner en kinderen ontvangen als u voor uw pensioendatum overlijdt. De bedragen gelden als u nog in dienst bent bij DNB.

 • Pensioenaangroei (Factor A)

  In het UPO staat bij ‘Pensioenaangroei (Factor A)' hoeveel pensioen u vorig jaar heeft opgebouwd. De factor A heeft u nodig als u wilt berekenen hoeveel u in een jaar fiscaal mag aftrekken als inleg op een lijfrente.

 • Handige websites